Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/01/2019 02:19, số lượt xem: 139

Tôi yêu những lúc online
Học thêm người nọ, trả bài người kia.
Bên trong khóc lóc dầm dề
Bên ngoài cười nói hề hề, râm ran.
Cãi nhau chẳng nghĩ chẳng bàn
Hoạ thơ chẳng phải lựa làng quá lâu.
Đúng sai biết thực lòng nhau
Không che, không giấu bằng câu sáo mòn.
Làm thơ ngay ở diễn đàn
Dẫu hay, dẫu dở, mãi còn online!

Hà Nội, 1/9/2010.