Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/01/2019 05:20, số lượt xem: 102

Tết cũng giống hệt tình yêu em nhỉ?
Tết và yêu toàn vô lý mà thôi.
Yêu là khổ, là đau, là thậm chí...
Nhưng không yêu nào có mấy ai người?

Hà Nội, 26/1/2017