Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2019 00:37, số lượt xem: 123

Kết thúc một năm theo lịch ta
Mua đào, mua quất lại mua hoa.
Không làm vẫn cứ đi như ngựa,
Được nghỉ mà còn mệt bỏ cha.
Tốn kém tiền nong tiêu thả cửa,
Thu gom đẹp đẽ chất đầy nhà.
Mừng vui, gặp gỡ cùng nhau để
Tưởng nhớ những người xưa đã xa.

Hà Nội, 2/2/2019.