Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/02/2019 19:54, số lượt xem: 72

Rau, hoa, củ, quả và tiền
Tết cần mỗi thế, chả phiền tình yêu.
Tình yêu toàn nói ngoa điêu
Sáng vừa mới nói, đến chiều lại quên.

Hà Nội, 4/2/2019.