Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/02/2019 19:54, số lượt xem: 107

Rau, hoa, củ, quả và tiền
Tết cần mỗi thế, chả phiền tình yêu.
Tình yêu toàn nói ngoa điêu
Sáng vừa mới nói, đến chiều lại quên.

Hà Nội, 4/2/2019.