Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2019 02:52, số lượt xem: 64

Tắc đầu, tắc óc, tắc đường
Bất minh, bất lực, bất thường sinh ra.
Ví bằng được xả tẹc ga
Thời gian đâu nghĩ rườm rà, quẩn quanh?

Hà Nội, 9/3/2017.