Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2019 02:52, số lượt xem: 123

Tắc đầu, tắc óc, tắc đường
Bất minh, bất lực, bất thường sinh ra.
Ví bằng được xả tẹc ga
Thời gian đâu nghĩ rườm rà, quẩn quanh?

Hà Nội, 9/3/2017.