Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/02/2019 11:56, số lượt xem: 91

Sao kia định vị trên trời
Cớ sao sao lại bỗng rơi xuống trần
Bổ vào đầu mỗi người dân
Trăm hơn, trăm kém lấy phần cho ai?

Thực lòng muốn tránh nạn tai
Hãy lo tu tỉnh, chớ dài cổ kêu
Cầu cho thật lắm, thật nhiều
Chẳng bằng thể hiện tình yêu hằng ngày.

Hà Nội, 26/2/2018.

Bài thơ nói về việc dâng sao giải hạn đầu năm.