Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/03/2019 02:58, số lượt xem: 78

Yên Tử mù sương, thấp thoáng tùng
Vươn cao, vững chắc giữa mông lung.
Ngàn năm Phật giáo vô thường thức,
Khoảnh khắc Thiền tông bất tận cùng!

Hà Nội, 3/3/2014.