Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/03/2019 02:58, số lượt xem: 113

Yên Tử mù sương, thấp thoáng tùng
Vươn cao, vững chắc giữa mông lung.
Ngàn năm Phật giáo vô thường thức,
Khoảnh khắc Thiền tông bất tận cùng!

Hà Nội, 3/3/2014.