Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/03/2019 04:44, số lượt xem: 111

Tình yêu như giác ngộ,
Chính quả tựa duyên lành.
Ai có mà xin xỏ
Tự tu duy nhất thành.

Hà Nội, 29/3/2017.