Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/03/2019 22:41, số lượt xem: 114

Tình yêu giống Thượng đỉnh
Thất bại chỉ vì do
Thực tế bình thường bé
Ước mong vĩ đại to.

Hà Nội, 2/3/2019.

Nhân dịp Thượng đỉnh Triều tiên - Hoa kỳ tại Hà Nội.