Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/02/2019 23:44, số lượt xem: 103

(Viết trong những ngày sục sôi khí thế cách mạng Myanmar).

Có một lần anh buột miệng nói ra
Và những tưởng chắc chắn là sẽ hết
May mắn thay, em đã không sổ toẹt
Để bây giờ ta được thiết tha yêu.

Thành công luôn đòi hỏi biết bao điều
Nhưng trước hết phải rất liều mới được.
Nếu chẳng có anh hùng nào cất bước
Cách mạng nào có thể rực cờ hoa?

Anh yêu em, yêu nước Việt Nam ta!

Hà Nội, 10/11/2015.