Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/03/2019 02:49, số lượt xem: 135

Khi tất cả mọi con đường đều tắc
Những cái tên phố chẳng nghĩa lý gì.
Danh nhân, thiên tài... cũng đều bất lực
Hãy tránh ra cho chúng ta đi!

Hà Nội, 11/06/2012.