Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2019 06:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 16/03/2019 06:18, số lượt xem: 88

Khủng bố sinh ra khủng bố
Giết người phát triển giết người
Phản ứng dây chuyền bùng nổ
Biết đến bao giờ mới thôi?

Trí thông minh của nhân loại
Lòng vị tha của con người
Phải chăng đã bị huỷ hoại
Còn mỗi robot mà thôi.

Thời đại trí tuệ nhân tạo
Tâm hồn AI lên ngôi.

Hà Nội, 16/3/2019.

(*) Viết tắt tiếng Anh Artificial Intelligence, nghĩa là Trí tuệ Nhân tạo.