Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/01/2019 19:43, số lượt xem: 96

Có ai trên diễn đàn có hỏi
Rồi người Việt mình sẽ sống ra sao?
Không lẽ cứ có lỗi rồi xin lỗi
Để ngày mai lại khổ quá hôm nào.

Những tràng vỗ tay lặp đi lặp lại
Chẳng thể xoá nhoà nỗi nhục, niềm đau
Không thể sống ru ngủ nhau mãi mãi
Tỉnh đi nào kẻo ác mộng dài lâu!

Hãy cố gắng trả lời cho câu hỏi
Rồi người Việt mình sẽ sống ra sao?

Hà Nội, 23/1/2016.