Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/03/2019 08:11, số lượt xem: 79

Thâm căn cố đế sợ phê bình
Ghét bất kỳ ai nói xấu mình.
Bốc lắm nguy cơ cơn động dại,
Khen nhiều triệu chứng bệnh thần kinh.
Không ngay mới phải nhanh ù xoẹ,
Có tật đâu mà vội rối tinh.
Nếu chẳng mau thay tâm, đổi tính
Muôn đời kém cỏi, bị coi khinh.

Hà Nội, 5/3/2014.