Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/02/2019 00:32, số lượt xem: 98

Khi cả xã hội sẵn sàng đánh đĩ
Bằng mồm, bằng tiền, bằng chức vụ, phong bì...
Các hoa hậu, chân dài có làm thêm một tý
Cũng là điều hợp lý quá đi.
Chẳng những đúng quy trình
Mà còn cao hiệu quả.
Bắt thì cứ bắt thôi
Đừng chửi bới làm gì!
Trách nhiệm chia đều
Nỗi nhục phân ly.

Hà Nội, 06/06/2012.