Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/03/2019 01:32, số lượt xem: 105

Đi đâu cũng nhớ quê nhà
Nhớ phở tái nhúng, nhớ cà phê phin
Nhớ hồ La Két (Vị Xuyên)
Nhớ Chùa Tháp cũ, nhớ Đền Trần xưa...
Nhớ ai, ai đã nhớ chưa
Nếu ai chưa nhớ thì thưa lên nào!

Hà Nội, 2/3/2018.