Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2019 01:43, số lượt xem: 260

Làm dân nước yếu thật là buồn!
Liệu có buồn nào có thể hơn?
Chưa thoát đời gà lo cáo bắt,
Đã lâm cảnh chuột sợ mèo vờn.
Nhường thù tức khí xung thiên trận,
Nhịn giặc bầm gan tím mật cơn.
Chẳng bảo ban nhau tu tỉnh lại
Sao mong giữ vẹn được giang sơn?

Nam Định, 5/6/2014.