Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/04/2019 19:34, số lượt xem: 151

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
Tiền trao, cháo múc, lợi mình, ích nhân.
Làm xong giũ áo, phủi quần
Không lo, chẳng nghĩ, đời thần, sống tiên.
Mai sau thế giới lãng quên
Chẳng ai nhớ để lôi lên chửi thầm.
Tối đa cần độ trăm năm
Yên lành, khoẻ mạnh, ngày làm, tối chơi.
Ai không bất biến một đời
Sống là phục vụ cho người, có ta!

Hà Nội, 27/4/2017.