Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/03/2019 13:55, số lượt xem: 71

Nhà cao vun vút mọc
Đường nhỏ hẹp hòi đi
Dân sống đầy chen chúc
Chẳng theo quy hoạch gì.

Phát triển không khoa học
Chuyên vì mình, hại nhau
Làm sao thông suốt được
Ùn tắc ngay trong đầu?

Hà Nội, 21/3/2019.