Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/02/2019 18:30, số lượt xem: 91

Nghe các tướng lĩnh luận bàn thì luôn luôn chiến thắng.
Nghe các giáo sư phân tích thì mãi mãi hoà bình.
Chỉ những cái chết của lính là hoàn toàn vô nghĩa
Và những chịu đựng của dân là vô lý, vô minh.

Hà Nội, 18/2/2019.