Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/01/2019 02:29, số lượt xem: 96

Đất dưới chân bay bụi mịt mù
Trên đầu gió lộng thổi vi vu.
Sau lưng quá khứ không xiềng xích,
Trước mặt tương lai chẳng ngục tù.
Thoải mái tung bờm xua nghĩ ngợi,
Tha hồ nện vó thả tâm tư.
Lần sau nếu được xin làm kiếp
Ngựa thảo nguyên hồn của lãng du.

Hà Nội, 29/1-2014.