Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/03/2019 14:00, số lượt xem: 123

Một nghìn năm, một vạn năm
Tàu ô bản chất vừa thâm, vừa hèn.
Nếu ăn phải bả mà tin
Thì rồi bắc thuộc lại nghìn vạn năm!

Hà Nội, 18/3/2019.