Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2019 07:57, số lượt xem: 98

Chả có năm nào Tết chả lo
Khi thì nắng quá lúc mưa to.
Một lòng dâng hiến cho người hết
Hoa vẫn đau thương với đủ trò.

Hà Nội, 3/2/2018.