Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/02/2019 19:33, số lượt xem: 198

Nếu cây sợ bị dập vùi
Cây không dám mọc, sao ngời màu xanh?

Nếu hoa sợ bị lìa cành
Hoa không dám nở, sao thành hương thơm?

Nếu người sợ bị đau buồn
Người không dám sống, sao còn nhân gian?

Dù cho sẽ héo, úa, tàn
Mầm non vẫn nảy tuần hoàn mùa Xuân!

Hà Nội, 16/12/2010.