Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/02/2019 00:39, số lượt xem: 96

Nếu ngày mai cũng như ngày hôm qua
Anh chẳng dám ước mình là thi sỹ.
Bao ham muốn cứ ngày càng vô lý
Những say mê đều ích kỷ mình anh.

Nếu ngày mai cũng như ngày hôm qua
Anh chẳng dám ước cao xa đến thế.
Đời tuyệt vọng triền miên vì chẳng thể
Sống dần mòn trong những lẽ không nhau.

Nếu ngày mai cũng như ngày hôm qua
Anh chẳng dám ước chúng ta gặp gỡ.
Ích gì đâu để hôm nay lại lỡ
Và chia ly dang dở cả ngày mai.

Nếu ngày mai cũng như ngày hôm qua
Anh chẳng dám ước gì mà thất vọng.
Không có bất ngờ nào trong cuộc sống
Nếu ngày mai vẫn giống ngày hôm qua.

Hà Nội, 04/06/2012.