Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/02/2019 10:08, số lượt xem: 98

Càng ngày nấm độc mọc càng nhanh
Xuống dốc đua đòi chẳng thể phanh.
Kiến trúc trộn pha, chùa dự án,
Tâm linh thu nhập, đạo kinh doanh.
Phô trương lộng lẫy muôn cung điện,
Doạ nạt hằm hè vạn tháp canh.
Cổ kính, trang nghiêm tàn phế tích,
Tân thời, hỗn loạn nổi uy danh.

Hà Nội, 16/2/2019.