Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/03/2019 18:06, số lượt xem: 76

Kỷ niệm 17/2/1979 - 17/2/2014!

Ba mươi nhăm năm chiến thắng ngoại xâm
Đường phố lặng câm không dòng khẩu hiệu.
Giặc đã khiến ta u mê, nhược tiểu
Hay ta làm mình suy yếu, thấp hèn?

Ôi, tháng ngày này chỉ muốn lãng quên
Những bài báo đăng lên rồi gỡ xuống,
Những điệu nhảy nhố nhăng không biết ngượng,
Những con người cố sống sượng bản thân.

Ta sợ ta hơn sợ giặc ngàn lần
Chia rẽ đã tới từng phần cơ thể.
Mọi con đường đều dẫn về tắc tị
Muốn đầu hàng cũng chẳng thể hàng ai.

Sinh ra đi, hỡi lãnh tụ, thiên tài!
Hãy chết đi, những hình hài giả dạng!
Đất nước và nhân dân ta xứng đáng
Hơn rất nhiều với chiến thắng ngày xưa.

Nước mắt mùa Xuân ướt đẫm trời mưa.

Hà Nội, 17/2/2014.