Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2019 06:05, số lượt xem: 67

Tôi lại thấy nước Nga như đã biết
Của nhân dân tha thiết với tự do
Không phải nước Nga lạ lùng, khác biệt
Của Putin và tài phiệt kếch xù.

Tôi lại thấy nước Nga đầy nghĩa hiệp
Yêu công bằng, rất giản dị, vô tư
Để cứu rỗi cho những linh hồn chết (*)
Sẵn trong mình bao đuốc lửa Đan Cô (**).

Hà Nội, 15/3/2014.

(*) “Những linh hồn chết” là tên tác phẩm nổi tiếng của Nikolai Gogol, nhà văn Nga gốc Ukraine.
(**) “Trái tim Đan Cô” là hình tượng nổi tiếng trong tác phẩm của Maxim Gorky, nhà văn Nga Xô viết.