Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/01/2019 00:30, số lượt xem: 111

Nói là... nói vậy, nói cho vui
Nói để thâm tâm bớt ngậm ngùi
Để biết rằng mình còn biết nói
Nói nhiều chẳng bõ dấu bôi vôi.

Hà Nội, 2/10/2011.