Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/01/2019 00:30, số lượt xem: 93

Nói là... nói vậy, nói cho vui
Nói để thâm tâm bớt ngậm ngùi
Để biết rằng mình còn biết nói
Nói nhiều chẳng bõ dấu bôi vôi.

Hà Nội, 2/10/2011.