Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/01/2019 00:34, số lượt xem: 122

Mẹ hy sinh đời mình
cũng chỉ muốn các con
sẽ được ăn ngon mặc đẹp,
anh em thuận hoà với nhau
trên dưới giữ nếp nhà xưa,
sống thì theo lý trí, lương tâm,
làm thì theo khả năng, khuôn phép.

Bao nhiêu mẹ đã hy sinh đời mình
nơi chín suối liệu đã ngậm cười chưa?

Mục đích không phải là một cái tượng đài to!

Hà Nội, 25/9/2011.