Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/02/2019 23:59, số lượt xem: 123

Quá khứ bỏ ta đi trước khi ta muốn bỏ
Hiện tại đến với ta khi ta chửa sẵn sàng
Tương lai là thứ ta chẳng bao giờ có
Ta cứ thế mệt nhoài, đau khổ, mất thời gian.

Hà Nội, 06/10/2012.