Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/01/2019 02:41, số lượt xem: 123

Hôm nay mới thấy có mưa xuân
Ướt ướt, tê tê, ẩm áo quần.
Mấy hạt long lanh vương mí mắt,
Vài dòng nhợt nhạt đọng sau sân.
Đào dường thắm lại phơi sương gió,
Quất bỗng tươi thêm gột bụi trần.
Chỉ hại anh em thèm chụp ảnh
Đi thì rất dở, ở phân vân.

Hà Nội, 17/1/2014.