Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/01/2019 05:35, số lượt xem: 112

Lập trường tư tưởng vững vàng
Cơ quan đoàn thể sẵn sàng đổi thay.
Đói lòng, ngót dạ biết ngay
Củ khoai, củ sắn thò tay bốc liền.
Được voi mà cứ đòi tiên
Lập trường tư tưởng hoá điên có ngày.

Hà Nội, 26/1/2015.