Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/03/2019 13:58, số lượt xem: 139

Làm con ốc cũng tâm tư
Xoắn như ốc vặn, lồi như ốc nhồi?
Xin làm con ốc mút thôi
Để tay em nắm, để môi em thèm.

Hà Nội, 19/3/2016.