Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/03/2019 02:43, số lượt xem: 115

Không phải bỗng dưng. Suốt đời anh luôn tự hỏi.
Anh là ai? Em là ai? Chúng ta là ai?
Những câu hỏi vô cùng khó
Chẳng chỉ với những người vớ vẩn như anh và em.
Ánh sáng là gì? Tại sao có bóng đêm?
Để làm gì những sắc màu? Tiêu chuẩn nào có lý?
Những bài thơ anh làm em thú vị
Có phải chỉ cho riêng chúng mình?

Hà Nội, 15/06/2012.