Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/01/2019 17:22, số lượt xem: 101

Ở ranh giới giữa cái sống và cái chết
Chẳng ai còn nghĩ đến hy vọng và lý do
Cần phải sống không bằng gì hết
Sống không hy vọng, sống chẳng lý do.

99% người đời sống không có lý do
1% còn lại đưa ra những lý do bâng quơ để sống
Nếu cứ đợi có lý do mới được sống
Chúng ta sẽ nằm trong bụng mãi không ra.

Hà Nội, 04/06/2012.