Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2019 02:00, số lượt xem: 91

Hoa đẹp còn chưa ngủ
Thâu đêm mãi toả hương
Làm cho ai cứ nhớ
Cả lúc mơ trên giường.

Hà Nội, 8/3/2019.