Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2019 01:05, số lượt xem: 135

Hãy gặp gỡ nếu như còn có thể
Bởi ngày mai ai rõ sẽ ra sao?
Ngoài bất trắc những lẽ đời dâu bể
Còn thời gian hữu hạn biết khi nào!

Anh đã nói rất chân thành như thế
Vậy mà em vẫn cảnh vẻ, làm cao.
Nếu đến lúc anh chán rồi mặc kệ
Thì tình mình không đáng kể gì đâu!

Hà Nội. 13/3/2019.