Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/03/2019 14:01, số lượt xem: 134

Quan hề, dân cũng hề theo
Việt Nam lạc hậu, đói nghèo nhưng vui!
Khổ đau đều hoá trò cười
Chủ trương, biện pháp bàn chơi, nói đùa.

Hà Nội, 18/3/2019.