11.00
Đăng ngày 26/01/2019 05:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/02/2019 09:06, số lượt xem: 492

Đối với tôi, hạnh phúc là được sống
Sống thế nào cũng được miễn là còn
Là chưa chết để nấu nung hy vọng
Đến ngày mai có thể sáng tươi hơn.

Hà Nội, 26/1/2015