Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/03/2019 02:12, số lượt xem: 115

Sống vẫn thường xuyên phải giả vờ:
Giả khôn, giả dại, giả ngây thơ.
Giả nghèo, giả khổ, tình yêu đểu;
Giả đức, giả nhân, trách nhiệm hờ.
Thắng lớn theo đuôi giả có nghĩa;
Lầm to ngoảnh mặt giả làm ngơ.
Riêng duy nhất thứ không sao giả:
Từ chức chưa ai dám giả vờ.

Hà Nội, 1/12/2012.