13.00
Đăng ngày 27/02/2019 01:38, số lượt xem: 70

Người được giáo dục không đơn thuần làm theo kiến thức
Người được giáo dục chủ yếu làm theo những tấm gương.
Bộ trưởng Nhật Bản vì sáu trăm đô la tự xin từ chức
Việt Nam thất thoát ngàn tỷ đồng vẫn tự đắc dương dương.
Trong khi cứ mãi nghiên cứu, loay hoay, đổi thay phương pháp
Lại quên mất hằng ngày ai cũng phải soi gương.
Những chân lý giản đơn có ngay trong hiện thực
Đang bị khuấy đảo, che mù bởi tầng lớp lý luận suông.
Tích tụ sai lầm còn hơn tích tụ sức ép trên mặt đất
Sự bùng nổ trong tương lai còn hơn mọi trận động đất, sóng thần.
Thấy trước, biết trước mà chẳng thể làm gì được
Chỉ còn cách trông chờ vào sự sáng suốt của nhân dân.

Hà Nội, 24/03/2011.