Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/03/2019 13:39, số lượt xem: 73

Đạo cốt, nhân duyên, vẻ thiện lành
Sao không giữ vững chất tinh anh?
Phàm trần, vướng tục, bao nhiêu luỵ
Lên cũng nhanh mà xuống cũng nhanh.

Hà Nội, 24/3/2019.