Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/01/2019 05:58, số lượt xem: 84

Để đất nước rối ren, loạn lạc
Để nhân dân nheo nhóc, khổ đau
Mang danh lãnh tụ, đứng đầu
Sao không tự xử mà mau về vườn?

Còn cố vị, tham quyền, hám lợi
Còn mặt trơ chờ đợi điều gì?
Vỡ bờ tức nước một khi
Độc tài, phát xít chạy đi đằng nào?

Biết điều vị thoái, quyền trao
Non sông đỡ loạn, đồng bào sẽ tha!

Nam Định, 24/1/2019.

Maduro, tổng thống Venezuela.