Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/03/2019 07:48, số lượt xem: 133

Chẳng biết bao giờ mới hết đây
Buồn rầu rĩ nước, chán chường mây.
Âm u thấu tận lòng trời đất,
Ẩm ướt ăn vào ruột cỏ cây.
Ảnh chẳng ra hình vì nắng nhạt,
Đường không rõ nét bởi bùn lầy.
Hè ơi, hãy đến mau đi chứ
Để gió nâng mình chạm ngất ngây!

Hà Nội, 6/3/2014.