Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/02/2019 01:36, số lượt xem: 85

Sướng trước đa phần chịu khổ sau
Mấy ai sướng được suốt đời đâu!
Tuỳ duyên bởi vậy mà đành lỡ,
Tại số cho nên mãi chẳng giàu.
Bạch diện cùng đinh công quả chóng,
Hồng nhan bạc mệnh dở dang lâu.
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ vốn
Lẽ tự nhiên thôi, lọ phải cầu.

Hà Nội, 24/2/2018.