14.00
Đăng ngày 29/04/2019 19:22, số lượt xem: 100

Dáng thấp, thân thon, lá mượt mà
Riêng mình một giống chuối quê ta.
Da căng ấp ủ hương không nhạt,
Ruột ngọt tràn trề vị chẳng pha.
Nổi tiếng dâng lên vua chúa nước,
Thành tâm cúng với tổ tiên nhà.
Chưa từng biết hãy nên tìm nếm!
Được dịp ăn thì chớ bỏ qua!

Hà Nội, 29/4/2013.