Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2019 02:57, số lượt xem: 85

Em cẩn thận thu gom rồi gửi trả
Hết những gì quý giá, những gì không.
Anh kiểm đếm chi ly đầy đủ cả
Cả tầm thường, cả xa lạ, viển vông.

Ta chia tay nhẹ nhàng và sòng phẳng
Chỉ có thời gian mất chẳng ai đòi.
Nếu hai kẻ đều thiệt thòi, tay trắng
Bắt đền ai? Im lặng cũng chia đôi.

Hà Nội, 9/3/2016.