Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/02/2019 18:52, số lượt xem: 88

Ai về Nam Định quê ta
Năm nào cũng thấy chợ hoa Quảng Trường.
Trên nền Két Nước cao vươn
Đào, mai, cúc, quất, dược, dơn... khoe màu.
Ai về hãy nhớ bảo nhau
Mua hoa thật chóng còn mau chụp hình.
Chụp mà đẹp nghĩa, đượm tình
Đem đi cất kỹ để dành đăng phây.

Hà Nội, 5/2/1019.