Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/01/2019 00:18, số lượt xem: 185

Từ nay tôi sẽ cai em
Cai luôn một phát để xem thế nào.
Diễn đàn tôi chẳng thèm vào
Email, nick chat cắt cầu, bỏ đi.
Trả sau, trả trước... sim gì
Cũng mang khoá lại, cũng thì đem cho.
Từ nay sẽ chẳng còn lo
Chẳng còn khổ sở, nghi ngờ, hờn ghen.
Từ nay sống sẽ hèn hèn
Sắc màu tôi tối, đen đen, nhờ nhờ.
Từ nay sống chẳng nên thơ
Đời trôi nốt đoạn giả vờ có em.

Hà Nội, 8/10/2011.